Konkurs ” Moja Choinka”

 -. REGULAMIN KONKURSU  „ Moja choinka”!” Konkurs „Moja Choinka” („Konkurs”) jest skierowany do pełnoletnich osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Polski („Uczestnicy”), których dzieci w wieku do lat 13 narysują, namalują, wykleją swoją choinkę.... więcej